วันอังคาร , 29 กรกฎาคม 2014
Breaking News
สมัครงานราชการ ท้องถิ่น 2556 แบ่งเขตสอบ

สมัครงานราชการ ท้องถิ่น 2556 แบ่งเขตสอบ

เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นที่การประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามหาวิทยาลัยใดจะเป็นผู้ออกข้อสอบ ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ซึ่งในเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอให้จัดสอบที่ส่วนกลางทั้งหมด เนื่องจากกังวลเรื่องการทุจริตในการจัดสอบซึ่งก็คงหมายถึงความไม่มั่นใจว่าหลังจากข้อสอบเดินทางไปยังศูนย์สอบแล้วจะยังคงเป็นความลับเหมือนกับก่อนการเดินทาง แต่หากจะยังคงการจัดสอบแบบแบ่งเขตเหมือนเดิมก็ขอให้มหาวิทยาลัยอื่นเป็นผู้ออกข้อสอบแทน ซึ่งก็หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต แต่ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ก็มีความกังวลเกี่ยวกับความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าสอบ
มาถึงปัจจุบันได้ยินเสียงเล่ากันว่า..สรุปแล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะยังคงเป็นผู้ออกข้อสอบเช่นเดิม และให้มีการจัดสอบแบบแบ่ง/เขต แต่ให้ กสถ. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการป้องกันการทุจริตในการสอบ
มาถึงขั้นตอนนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้แน่นอนที่สุดในตอนนี้ก็คือ..เปิดรับสมัครสอบแน่นอน ลองสรุปรายละเอียดนะครับ
หากยังคงยึดหลักการสอบแบบแบ่งภาค/เขต ตามที่ กสถ. กำหนดไว้เดิมจะมีการแบ่งเขตดังนี้
การสอบท้องถิ่น แบบแบ่งภาค/เขต ตามหลักเกณฑ์ฯ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้

 1. ภาคกลางเขต ๑ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดชัยนาท
  2. ๒.จังหวัดนนทบุรี
  3. ๓.จังหวัดปทุมธานี
  4. ๔.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  5. ๕.จังหวัดลพบุรี
  6. ๖.จังหวัดสระบุรี
  7. ๗.จังหวัดสิงห์บุรี
  8. ๘.จังหวัดอ่างทอง
 2. ภาคกลางเขต ๒ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดจันทบุรี
  2. ๒.จังหวัดฉะเชิงเทรา
  3. ๓.จังหวัดชลบุรี
  4. ๔.จังหวัดตราด
  5. ๕.จังหวัดนครนายก
  6. ๖.จังหวัดปราจีนบุรี
  7. ๗.จังหวัดระยอง
  8. ๘.จังหวัดสมุทรปราการ
  9. ๙.จังหวัดสระแก้ว
 3. ภาคกลางเขต ๓ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดกาญจนบุรี
  2. ๒.จังหวัดนครปฐม
  3. ๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  4. ๔.จังหวัดเพชรบุรี
  5. ๕.จังหวัดราชบุรี
  6. ๖.จังหวัดสมุทรสงคราม
  7. ๗.จังหวัดสมุทรสาคร
  8. ๘.จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๑ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. ๒.จังหวัดขอนแก่น
  3. ๓.จังหวัดชัยภูมิ
  4. ๔.จังหวัดนครราชสีมา
  5. ๕.จังหวัดบุรีรัมย์
  6. ๖.จังหวัดมหาสารคาม
 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดมุกดาหาร
  2. ๒.จังหวัดยโสธร
  3. ๓.จังหวัดร้อยเอ็ด
  4. ๔.จังหวัดศรีสะเกษ
  5. ๕.จังหวัดสุรินทร์
  6. ๖.จังหวัดอำนาจเจริญ
  7. ๗.จังหวัดอุบลราชธานี
 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๓ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดนครพนม
  2. ๒.จังหวัดบึงกาฬ
  3. ๓.จังหวัดเลย
  4. ๔.จังหวัดสกลนคร
  5. ๕.จังหวัดหนองคาย
  6. ๖.จังหวัดหนองบัวลำภู
  7. ๗.จังหวัดอุดรธานี
 7. ภาคเหนือเขต ๑ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดชียงราย
  2. ๒.จังหวัดเชียงใหม่
  3. ๓.จังหวัดน่าน
  4. ๔.จังหวัดพะเยา
  5. ๕.จังหวัดแพร่
  6. ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. ๗.จังหวัดลำปาง
  8. ๘.จังหวัดลำพูน
 8. ภาคเหนือเขต ๒ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดกำแพงเพชร
  2. ๒.จังหวัดตาก
  3. ๓.จังหวัดนครสวรรค์
  4. ๔.จังหวัดพิจิตร
  5. ๕.จังหวัดพิษณุโลก
  6. ๖.จังหวัดเพชรบูรณ์
  7. ๗.จังหวัดสุโขทัย
  8. ๘.จังหวัดอุตรดิตถ์
  9. ๙.จังหวัดอุทัยธานี
 9. ภาคใต้ เขต ๑ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดกระบี่
  2. ๒.จังหวัดชุมพร
  3. ๓.จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4. ๔.จังหวัดพังงา
  5. ๕.จังหวัดภูเก็ต
  6. ๖.จังหวัดระนอง
  7. ๗.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 10. ภาคใต้ เขต ๒ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดตรัง
  2. ๒.จังหวัดนราธิวาส
  3. ๓.จังหวัดปัตตานี
  4. ๔.จังหวัดพัทลุง
  5. ๕.จังหวัดยะลา
  6. ๖.จังหวัดสงขลา
  7. ๗.จังหวัดสตูล
หลายท่านที่เพิ่งติดตามคงสงสัยว่า การจัดสอบแบบนี้แตกต่างอย่างไรกับการที่ อปท. ทั้งหลายเปิดสอบกันเอง ขอสรุปสั้นๆ ดังนี้
ในการจัดสอบท้องถิ่นในปัจจุบันตามประกาศที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกมาเมื่อปีที่แล้ว จะมีการแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. ส่วนท้องถิ่น จัดสอบเอง หมายความว่า อบต. เทศบาล อบจ. จัดสอบกันเอง ผู้สอบผ่านจะได้ขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุแต่จะใช้ได้เฉพาะที่ อบต. อบจ. เทศบาล ที่จัดสอบเท่านั้น อปท.อื่นๆ แม้ในจังหวัดเดียวกันก็จะมาขอใช้บัญชีไม่ได้ อันนี้ก็มีเรื่องเล่ามาว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมัยหนึ่งในการสอบท้องถิ่น ไม่ว่าจะจังหวัดใด อบต. อบจ. เทศบาล ใด ก็สามารถขอยืมบัญชีใช้กันได้ทั่วไปประเทศ สอบได้ที่ อบต.หนึ่งใน จ.กาฬสินธุ์ แต่ไปบรรจุที่ อบต.หนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช อะไรประมาณนี้ ก็บังเกิดธุรกิจประเภทหนึ่งคือการวิ่งเต้นเรียกรับเงินกับผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรอเรียกฯ แต่ละลำดับ เพื่อให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบขอใช้บัญชีข้ามเขตข้ามจังหวัดกัน ทั้งยังมีผู้สอบที่ได้ลำดับก่อนขอต่อรองเพื่อรับเงินเป็นค่าตอบแทนการเซ็นต์สละสิทธิ์ให้ข้ามลำดับตนเอง ให้คนที่ได้ลำดับหลังตนบรรจุไปก่อน ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงออกประกาศห้ามใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านรอเรียกบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้ามจังหวัด ข้ามเขต จริงเท็จอย่างไรต้องไปค้นกันเอาเองนะครับ ผมเน้นว่า..เป็นเรื่องเล่าบอกต่อกันมา ^^
2. กสถ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแทน แบ่งการจัดสอบเป็นภาค/เขต โดยแต่ละภาคจะมี 1-2 เขต และจะมี 6-9 จังหวัด ในแต่ละเขต โดยจังหวัดที่เป็นตัวแทนของเขตที่ดำเนินการจัดสอบ หรือเป็นศูนย์สอบ ถือบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านรอรับการบรรจุแล้วให้ อปท. ภายในเขตใช้บัญชีร่วมกัน แต่ห้ามข้ามเขต เช่น ภาคใต้เขต 2 จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนในการจัดสอบ ทางจังหวัดสงขลาก็จะเป็นผู้ถือบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านแล้วให้จังหวัด ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ใช้บัญชีร่วมกัน แต่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดขอนแก่นจะมาขอใช้บัญชีที่จังหวัดสงขลาไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นจังหวัดภายในเขตเดียวกัน ส่วนเรื่องสิทธิ์ในการเลือก สามารถเลือกเขตสอบได้แน่นอน แต่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศว่าสามารถเลือกจังหวัดที่จะบรรจุได้หรือไม่
จะพยายามเอาเรื่องราวสาระที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่น ที่คิด(เอาเอง)ว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ติดตาม หากมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนอย่างไรแนะนำกันได้นะครับ ^^

Comments are closed.