วันศุกร์ , 11 กรกฎาคม 2014
Breaking News
สมัครงาน cat กสท. (CAT) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 15 อัตรา (26 ก.ค. – 7 ส.ค. 2556)

สมัครงาน cat กสท. (CAT) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 15 อัตรา (26 ก.ค. – 7 ส.ค. 2556)

กสท. (CAT) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 15 อัตรา (26 ก.ค. – 7 ส.ค. 2556)

กสท. (CAT)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ

ปฏิบัติงานสังกัด
ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการ Clound Computing)
จำนวน 2 อัตรา
ระดับการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์
ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการ Clound Computing, ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
จำนวน 4 อัตรา
ระดับการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล)
จำนวน 3 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม
ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล ปฏิบัติงานที่ Teleport ศรีราชา)
จำนวน 4 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนบริหารระบบและปฏิบัติการ)
จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างโทรคมนาคม
คุณสมบัติ
อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์
สำหรับคุณวุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50
สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 2.75
สำหรับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50
วิธีการสมัครงานราชการกสท. (CAT) :
เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ส.ค. 2556
ดูรายละเอียดคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ กสท. CAT
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน CAT กสท.
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบความรู้ความถนัด (Aptitude Test)
แนวข้อสอบเก่าความรู้ความสามารถทั่วไปของ CAT
ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
การสอบสัมภาษณ์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช พระกาย ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

Comments are closed.